Welkom op onze website!

Elk kind heeft talent voor leren en mag bij ons ontdekken wat bij hem of haar past.

  • Wij zijn trots op onze school! Een school waar ruimte en individuele aandacht is voor elk kind.
  • Een school waar kinderen ‘gezien’ worden en waar we met elkaar bouwen aan zelfvertrouwen en positief gedrag.
  • Een school waar zorg op maat is voor kinderen die kleine stappen, of juist hele grote stappen maken in hun ontwikkeling.
  • Een school waar kinderen heel veel leren, ook belangrijke vaardigheden als samenwerken, onderzoeken, doorzetten en reflecteren.
  • Een school met een fijne en open sfeer voor kinderen en hun ouders.

OBS De Huet bereidt kinderen voor op de toekomst, kom eens bij ons kijken!

 

Creatief in hoe we kinderen iets leren.

Spelend en onderzoekend leren staat bij ons centraal. In elke groep werken de kinderen thematisch. Dat maakt de samenhang tussen de verschillende vakken zichtbaar. Vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en biologie komen tot leven en krijgen meer betekenis. Dat gebeurt binnen én buiten de school. We bedenken zelf zinvolle excursies en halen mensen de school in om te vertellen over hun vak. Zo brengen we de echte wereld de school in.

Creatief in hoe we als team werken.

Onze leerkrachten werken veel samen en zijn begaan met iedere groep. Elk kind wordt gezien en krijgt wat het nodig heeft.

Creatief in denken.

Meteen vanaf groep 1 leren we kinderen vragen stellen en antwoorden vinden. Daarmee traint het kind zijn ‘leerspieren’. Zodat hij of zij na groep 8 een zelfstandige en kritisch denkende jongere vol vaardigheden is. Klaar om de maatschappij in te stappen. Op OBS De Huet oefenen we dat. En fouten maken mag.

Ontwikkeling betekent het ontdekken van de talenten van elk kind.

Dat gaat verder dan leren waar een kind goed in is. Het gaat ook over: wat past bij mij en waar word ik gelukkig van? Dat mogen ontdekken is waar het om draait bij het leren van belangrijke 21-eeuwse vaardigheden.

Ontwikkeling is werken vanuit de overtuiging dat ieder kind zich kan ontwikkelen.

Aan leren zit geen plafond, want ontwikkeling gaat altijd door. Of een kind nu moeilijk of heel makkelijk leert. Het rapport is bij ons geen cijferlijst, maar een beschrijving van hoe een kind denkt en leert.

Ontwikkeling gaat ook over ons team.

Doorlopend vragen we onszelf af wat we doen en waarom we het doen. We dagen onszelf uit om onze eigen leerspieren te trainen. De kinderen stellen we vragen, in plaats van zelf het antwoord te geven. Van een leidende rol groeien we naar een begeleidende rol.

Samen gaat over elkaar nodig hebben.

Iedere ouder is de expert van zijn eigen kind. Daarvan maken we op school graag gebruik. We stellen ouders vragen en maken dingen die ons opvallen bespreekbaar. Bij de oudercontactavond zijn we nieuwsgierig en laten we vooral de ouder vertellen. Om het kind verder te brengen, hebben we elkaar nodig.

Samen gaan de kinderen aan het werk.

We stimuleren die samenwerking, in wisselende samenstelling en met een gelijkwaardige inbreng. Zo benutten de kinderen elkaars talenten.

Samen gaat over alles wat op een school belangrijk is.

We zitten nooit om hulp verlegen. Of het nu gaat om het maken van een lipdub of de inrichting van het nieuwe schoolplein, ouders staan klaar voor de kinderen en de school. Elke bijdrage is even waardevol en elke ouder mag bij ons doen wat bij hem past.

Betrokken zijn we vanuit onze passie.

Voor het kind en voor ons vak. Elke leerkracht en teamlid is betrokken bij het reilen en zeilen van de school. Dat overstijgt de klas, want het gaat om de hele school. Samen voelen we ons er graag verantwoordelijk voor.

Betrokken zijn ook de ouders van de kinderen.

Die betrokkenheid legt een basis voor de ontwikkeling van hun kind. Bij ons zijn er geen drempels voor vragen of opmerkingen van ouders. Binnenstappen om feedback te geven, mag altijd.

Betrokken zijn de kinderen bij hun eigen leren.

Ze leren het leuk vinden om te leren, omdat het hen verder brengt. Met onze aanpak (Thinking for Learning®) geven we kinderen regie over hun eigen leren. Door hun motivatie vanbinnen aan te spreken. Zo leren zij reflecteren, vragen stellen, samenwerken, doorzetten, verbinden, ontwerpen en ontwikkelen. Vaardigheden die hen helpen hun toekomst vorm te geven in onze snel veranderende maatschappij.

OBS De Huet

OBS de Huet logo

Wolborgenmate 2,
7006 DG Doetinchem
OBS de Huet is onderdeel van Stichting IJsselgraaf

info@obsdehuet.nl
0314 391 160

OBS de Huet Facebook

Vragen over onze school?

Voor het inplannen van een rondleiding of andere informatie over OBS de Huet kunt u onderstaand contactformulier gebruiken.