De tijd op de basisschool is een belangrijke periode in het leven van een kind. Voor kinderen betekent dit een periode van acht jaar indrukken opdoen, verwonderd worden, nieuwe vriendschappen sluiten en bovenal verrijkt, geprikkeld, geboeid én uitgedaagd worden.

Een school kies je daarom met zorg!

U zoekt niet zomaar een school, u zoekt een school waar kinderen zich kunnen ontwikkelen en waar elk kind zichzelf kan zijn. Een veilige plek waar kinderen door leerkrachten worden uitgedaagd en gestimuleerd.

OBS De Huet is zo’n school!

logo-notext-icon-50.png

Een school waar ruimte en individuele aandacht is voor elk kind.

logo-notext-icon-50.png

Een school waar kinderen 'gezien’ worden en waar we met elkaar bouwen aan zelfvertrouwen en positief gedrag.

logo-notext-icon-50.png

Een school waar zorg op maat is voor kinderen die kleine stappen, of juist hele grote stappen maken in hun ontwikkeling.

logo-notext-icon-50.png

Een school waar kinderen heel veel leren, ook belangrijke vaardigheden als samenwerken, onderzoeken, doorzetten en reflecteren.

logo-notext-icon-50.png

Een school met een fijne en open sfeer voor kinderen en hun ouders.

Wij nodigen u van harte uit om niet alleen onze website te bekijken, maar ook om eens langs te komen om de sfeer te proeven en om met eigen ogen te zien waarom wij trots zijn op onze school.

Met vriendelijke groeten,

het team van OBS de Huet.

Play Video

Onderwijs en peuteropvang in 1 gebouw

Wij zijn samen op weg naar een kindcentrum voor kinderen van 2-12 jaar, waarin wij intensief samen werken aan een optimale ontwikkeling van elk kind.

Eigenwijzer

Wij geloven dat een stevige basis rondom de vakgebieden taal, lezen en rekenen belangrijk is om een goed fundament neer te leggen voor de toekomst van elk kind.

Wij bieden hen structuur en houvast, maar blijven ook goed kijken naar wat individuele kinderen nodig hebben.

Wij willen elk kind uitdagen om het beste uit zichzelf te halen, daarom proberen we in ons aanbod rekening te houden met de behoeften van de kinderen: we bieden zorg op maat voor kinderen die kleine stappen, of juist hele grote stappen maken in hun ontwikkeling.

Samenwijzer

Een veilige leeromgeving is belangrijk om te kunnen leren. We vinden het belangrijk dat leerlingen zichzelf kunnen zijn en respect hebben voor zichzelf, elkaar en de omgeving.

Op De Huet geven we de kinderen vertrouwen; ze mogen dingen uitproberen, ze mogen fouten maken en kinderen dragen verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Daarnaast stimuleren we ze vertrouwen te hebben in anderen door ze elkaar te laten helpen, te laten luisteren naar elkaar en samen te laten werken.

Wereldwijzer

Niet alleen de samenleving verandert. Ook de kinderen die in onze samenleving opgroeien zijn anders dan de generatie vóór hen: ze communiceren anders en zoeken en krijgen informatie langs andere wegen.

Het wordt steeds belangrijker oplossingen te kunnen vinden voor nieuwe uitdagingen. Daarom vinden we het op De Huet niet alleen belangrijk om kennis over te dragen, maar ook om een aantal 21ste eeuwse vaardigheden te ontwikkelen die je helpen bij het oplossen van vraagstukken.

Op De Huet oefenen we deze vaardigheden, zodat kinderen na hun tijd bij ons op school zelfstandige en kritisch denkende jongeren zijn, klaar om de maatschappij in te stappen.