Contact met ouders

Samenwerking met ouders zien wij als een vanzelfsprekendheid. Ouders zijn de deskundigen als het gaat over de opvoeding van hun kinderen. Zij kennen hun kind beter dan wie ook. Maar kinderen brengen ook veel tijd op school door. Daarom hechten wij veel waarde aan een goed contact en een goede samenwerking met ouders.

Wij vinden het belangrijk om ouders tijdig en juist te informeren over belangrijke zaken.

Deze informatie verspreiden we via e-mail en via de Parro app.

Daarnaast houden we ouders op de hoogte via:

  • onze website
  • onze nieuwsbrief, die u maandelijks ontvangt via e-mail
  • informatieavonden en ouderavonden
  • onze schoolgids, die jaarlijks wordt aangepast
  • Parro; dit is een veilig communicatieplatform waar we op De Huet gebruik van maken. Wij informeren u via deze app over allerlei ontwikkelingen binnen de groep en in de school. Wij sturen regelmatig foto’s, of korte berichten, zodat u op de hoogte bent van waar we mee bezig zijn. Daarnaast kunt u op deze manier communiceren met de leerkracht van uw kind.