Hier is het activiteitenrooster van OBS de Huet te downloaden.

Met dit activiteitenrooster bent u volledig op de hoogte van alle activiteiten die tijdens dit schooljaar plaatsvinden.