Elke school in Nederland werkt vanuit bepaalde uitgangspunten, is op een eigen manier georganiseerd en geeft zelf vorm aan de inhoud van het onderwijs. Deze en nog meer zaken worden vastgelegd in het schoolplan.

De inhoud van het schoolplan ligt vast in de wet. Voor het basisonderwijs is dit in artikel 12 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) en voor het voortgezet onderwijs is dit in artikel 24 van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) geregeld. Elke school moet eens in de vier jaar een schoolplan opstellen. Alle basisscholen moeten op 1 augustus 2015 een nieuw schoolplan hebben, het voortgezet onderwijs heeft geen centrale datum. Op grond van WMS artikel 10 sub b heeft de MR een instemmingsbevoegdheid bij het schoolplan.