Een kijkje in groep 1/2

De dag begint voor alle kinderen in groep 1/2 met de inloop. Tijdens de inloop doen de kinderen verschillende activiteiten op het gebied van taal- en rekenontwikkeling, motoriek en expressie.
De kinderen kunnen aan de kleurencirkel zien welke activiteiten ze gaan doen, zodat ze zich op al deze gebieden kunnen ontwikkelen.

In de kleutergroep zijn we ook al druk bezig met het ontwikkelen van de zelfstandigheid van kinderen. Op het kiesbord mogen kinderen bijvoorbeeld zelf een activiteit kiezen door hun foto bij een activiteit te hangen. Ook hangt er in de klas een planbord, zodat het voor de kinderen duidelijk is welke activiteiten er die week gedaan worden, de kinderen bepalen dan zelf op welke dag van de week ze dat gaan doen.
De kinderen kunnen aan de dagritmekaarten zien hoe de dag eruit gaat zien, dat geeft hen houvast en structuur.

Na de inloop, gaan we met de kinderen in de kring. Behalve dat de kinderen in de kring leren om naar elkaar te luisteren en vragen te stellen aan elkaar, wordt in de kring ook bijvoorbeeld het thema besproken, worden prentenboeken voorgelezen, wordt er gezongen, zelfs Engels komt op een speelse manier aan bod.

Elke dag zijn er ook kleine kringen: met een klein groepje kinderen werken we rond de tafel aan taal en rekenen. We doen dan bijvoorbeeld spelletjes waarbij we tegenstellingen zoeken, woorden en zinnen schrijven, leren ‘hakken en plakken’ van klanken, tellen, wegen en meten.

De kinderen genieten altijd enorm van de muzieklessen die gegeven worden door de docenten van Cup A Music. Zij verzorgen leuke en actieve muzieklessen, waarbij er gedanst, gerapt, gezongen en getrommeld wordt op djembés.

Ook proberen we de kinderen inzicht te geven in hun eigen manier van leren, daarvoor gebruiken we de dierenhandpoppen van de ‘leerspieren’. Zo vraagt de ‘reflector-uil’ bijvoorbeeld hoe een bepaalde activiteit is gegaan: wat ging er goed? Wat kun je nog verbeteren? En de schildpad staat voor ‘doorzetten’: Is het je gelukt om je werk af te maken? Wie of wat had je daarvoor nodig?

Eén keer per week doen we ‘Schrijfdans’ met de kinderen, ook een activiteit waar veel kinderen naar uitkijken! Op een speelse manier wordt de motoriek geoefend, zo mogen de kinderen dan bijvoorbeeld schrijven in scheerschuim, patronen maken op grote vellen, letters van schuurpapier voelen en schrijfbewegingen maken op muziek.

We vinden het erg belangrijk dat kinderen op onze school op een fijne respectvolle manier met elkaar omgaan. We gebruiken daarvoor de Kanjerverhalen, en leren zo goed voor elkaar te zorgen, elkaar complimenten te geven en het positieve te stimuleren. Ook leren we kinderen tijdens de kanjerlessen om bijvoorbeeld hun grenzen aan te geven.
Daarnaast vinden we het ook erg belangrijk dat kinderen leren dat ze fouten mogen maken, sterker nog: fouten maken is zelfs noodzakelijk om te kunnen groeien!

Verder zijn in ons lokaal verschillende hoeken te zien met afwisselende en uitdagende materialen, zoals stempels, weegschalen, meetlinten, kroontjespennen e.d.

Elke periode van ongeveer 6 tot 8 weken werken we aan een schoolbreed thema. Tijdens deze thema’s speelt de beleveniswereld van de kinderen een belangrijke rol, zodat kinderen kunnen spelen, leren en onderzoeken tegelijk en op die manier de wereld om hen heen kunnen verkennen. We vinden het daarbij belangrijk dat kinderen zelf ook meedenken over de inhoud van de lessen. Zo proberen we samen problemen op te lossen (hoe kan dit bouwwerk nog hoger zonder om te vallen), maar ontwerpen en creëren kinderen zelf ook allerlei activiteiten: zo maken ze bijvoorbeeld zelf prijslijsten als er een winkel gemaakt is en schrijven ze dat op hun eigen manier op.
Vaak gebruiken we hierbij de ‘denksleutels’: dit zijn sleutels met vraagstellingen, waarbij kinderen aan het denken worden gezet en uitegedaagd worden.

Elke vrijdagmiddag gymmen we bij Sportpark Zuid, de kinderen genieten enorm van het uitgebreide sportieve aanbod dat de studenten van het Graafschap College hen bieden!
Terwijl deze studenten de lessen verzorgen, kunnen de leerkrachten observeren en ondersteunen wanneer dat nodig is.