Gesprekken met ouders

Drie keer per jaar nodigen wij u als ouders uit voor een gesprek over uw kind.

Het eerste gesprek, in september, is het startgesprek. Wij zijn in dit gesprek vooral benieuwd naar hoe het een kind is vergaan in deze eerste weken. Waar moeten we als leerkracht rekening mee houden? Welke talenten heeft een kind? Hoe leert een kind graag? Ouders en kinderen zijn dus vooral aan het woord, daarom noemen we deze gesprekken ook wel de ‘omgekeerde oudergesprekken’.

In februari en juli zijn er ook oudergesprekken. In deze gesprekken staat vooral de voortgang van de ontwikkeling van de kinderen centraal. We nodigen kinderen vanaf groep 6 ook uit bij deze gesprekken; op deze manier leren ze hoe ze zelf een rol kunnen spelen in hun eigen ontwikkeling, het vergroot de betrokkenheid, de verantwoordelijkheid en daarmee hun zelfstandigheid.

Naast deze geplande gesprekken is er natuurlijk ook altijd tijd om een afspraak te maken met de leerkracht van uw kind na schooltijd, wanneer u zich zorgen maakt, of wanneer er iets anders is dat u wilt bespreken.

Ook hechten we veel waarde aan informele contacten: komt u gerust langs om een praatje te maken! Tijdens lesmomenten richten we ons uiteraard in eerste instantie op de kinderen.