Groen schoolplein

Op De Huet hebben we enige jaren geleden een groen schoolplein aangelegd, een heerlijke plek voor kinderen om te spelen!

Onderzoek heeft uitgewezen dat groene schoolpleinen een positief effect hebben op het welzijn van jonge kinderen. Groene schoolpleinen bieden niet alleen rust, maar nodigen tegelijkertijd ook uit om samen met andere kinderen te ontdekken en tot het verleggen van grenzen, waardoor kinderen meer zelfvertrouwen ontwikkelen.

Het in een natuurlijke omgeving leren samen spelen zorgt er ook voor dat er minder vaak ruzie is op het plein;  er is een gevarieerd aanbod en kinderen krijgen de ruimte om intensief te bewegen.

Verder vinden we het ook belangrijk dat kinderen regelmatig in contact komen met de natuur, zodat ze respect krijgen voor alles wat groeit en bloeit en er op een zorgzame manier mee om leren gaan.

Onze school heeft een kleine moestuin die tijdens de lessen wereldoriëntatie goed van pas komt!

Ons plein wordt door leerkrachten ook vaak gebruikt voor educatieve doeleinden: zo kunnen kinderen zich bij mooi weer heerlijk terugtrekken met een fijn boek, maar worden bewegingsactiviteiten ook gekoppeld aan vakken als rekenen of spelling.