Onze medezeggenschapsraad

Via de Medezeggenschapsraad (MR) worden ouders en teamleden betrokken bij het schoolbeleid. Er wordt door de MR meegepraat over verschillende onderwerpen. De MR heeft vaak een adviserende rol en is een klankbord voor de directie. Daarnaast heeft de MR instemmingsrecht bij o.a. de schoolgids en het schoolplan. Daarmee is de MR een belangrijk orgaan om mee te praten over het beleid op school.
De MR van OBS de Huet bestaat uit 3 teamleden en 3 ouders. Zij nemen plaats in de MR voor een periode van 3 jaar. De startdatum rouleert waardoor er elk jaar een mogelijkheid is voor nieuwe ouders en teamleden om zich verkiesbaar te stellen.

In schooljaar 2018-2019 bestaat de MR uit de volgende leerkrachten en ouders:

Nicole van Gerven

Mijn naam is Nicole van Gerven, leerkracht op OBS de Huet. Binnen de MR heb ik de rol van voorzitter. Ik vind het belangrijk om, samen met ouders, het onderwijs op onze school zo goed mogelijk vorm te geven. De MR is bij uitstek een plek waar leerkrachten en ouders samen praten over allerlei onderwerpen die spelen in onderwijsland en (vooral) op OBS de Huet. Dit schooljaar beginnen we met drie nieuwe leden èn dus nieuwe inzichten en ideeën. Het wordt vast een interessant MR jaar!

Jasper Jansen

Ik woon samen met mijn vriendin Cynthia in Vorden en wij zijn trotse ouders van ons dochtertje Juul (1 jaar). Na mijn opleiding ben ik direct begonnen als invaller en leerkracht binnen stichting IJsselgraaf.

Sinds 2014 werk ik dan ook fulltime als groepsleerkracht op OBS de Huet, daarnaast vervul ik de ICT taken bij ons op school. Ik ben in 2014 gestart in groep 4, 5-6 en 8, om daarna zelf groep 3 te draaien. Sinds dit schooljaar ben ik groepsleerkracht van groep 8 en sluit ik mij aan bij de MR. Ik kijk uit naar de samenwerking tussen de oudergeleding en de leerkrachtgeleding. Op die manier hoop ik op een positieve manier, bij te dragen aan de besluitvorming op onze school.

Wilma Elsman

Sinds het schooljaar 2017/2018 ben ik, Wilma Elsman, toegetreden tot de MR van OBS de Huet. Ik ben leerkracht en heb op verschillende scholen gewerkt van Stichting IJsselgraaf. Waarbij ik me ook voor diverse MR-en heb ingezet. Ook ben ik een aantal jaren, 2010-2015, lid geweest van de GMR. Naast leerkracht ben ik ook moeder van drie studerende dochters in de leeftijd van 19, 22 en 24 jaar. Tijd voor hobby’s heb ik weinig, maar ik mag graag een spelletje spelen en ook kijk ik graag naar een goede film.

Marcella Heerenveen – van Eijck

Sinds schooljaar 2016-2017 ben ik lid van de oudergeleding van de MR. Ik ben getrouwd met Frank en heb een zoon (Joey, 17) en een dochter (Coralie, 10). Ik heb 13 jaar gewerkt op een middelbare school, eerst als docent Engels en vervolgens als remedial teacher. Vanaf september 2017 werk ik als onderwijsassistent op OBS de Huet. Daarnaast ben ik raadslid in de gemeente Doetinchem sinds maart 2018. In de MR hebben passend onderwijs èn duidelijke communicatie tussen school en ouders mijn bijzondere aandacht.

Wendy Lemmens-Doornink

Vanaf schooljaar 2018-2019 ben ik lid van de oudergeleding van de MR. Ik ben getrouwd met Ben en onze dochter Elise is in maart 2018 begonnen in groep 1/2 van OBS de Huet. Onze tweelingjongens Floris en Guus worden in december 3 jaar en zullen dus volgend schooljaar starten op OBS de Huet. Ik ben in 2011 afgestudeerd als leerkracht aan PABO Iselinge in Doetinchem. Na wat omzwervingen in de ouderzorg werk ik sinds juli 2016 met heel veel plezier als NT2 docent (Nederlands als Tweede Taal) bij het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers). Ik kijk er naar uit om in het onderwijs nu als ouder mee te kunnen en mogen denken.

Melvin Berendsen

Als vader van Jins en Xenn mag ik vanaf dit schooljaar zitting nemen in de MR. Zelf ben ik als leraar en gedragspecialist ruim 12 jaar werkzaam in het speciaal onderwijs. Dit binnen Justitiële jeugdinrichting, jeugd internaat en cluster 4 scholen. Sinds vijf jaar ben ik werkzaam als leerkracht wiskunde op VSO de Isselborgh (overigens een belangrijke partner binnen het samenwerkingsverband Doetinchem e.o.). Ik hecht dan ook waarde aan zorgstructuren, sociale ontwikkeling en het benutten van talenten van leerlingen, maar ook die van leerkrachten.

Stichting IJsselgraaf

Stichting IJsselgraaf kent ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad praat mee over het beleid van het schoolbestuur dat voor alle IJsselgraaf scholen geldt. Ook de GMR bestaat uit ouders én personeelsleden.

Meer informatie

OBS de Huet logo

Wolborgenmate 2,
7006 DG Doetinchem
OBS de Huet is onderdeel van Stichting IJsselgraaf

info@obsdehuet.nl
0314 391 160

OBS de Huet Facebook

Vragen over onze school?

Voor het inplannen van een rondleiding of andere informatie over OBS de Huet kunt u onderstaand contactformulier gebruiken.