Samenvatting van herstelonderzoek Uitgave 15 januari 2020

 

De kwaliteit van het onderwijs op basisschool De Huet hebben wij in november 2018 als Onvoldoende beoordeeld, omdat de resultaten als Onvoldoende zijn beoordeeld.
Wij beoordelen de kwaliteit van het onderwijs nu als Voldoende. De resultaten die de school laat zien, zijn nu Voldoende

Wat moet nog beter?
In dit onderzoek zijn geen zaken aangetroffen die beter moeten.

Wat is verbeterd?
De eindresultaten van het schooljaar 2018-19 zijn voldoende en er heerst een meer opbrengstgerichte cultuur. Ook is er geïnvesteerd in de versterking van het didactisch handelen en de versterking van het zicht op ontwikkeling. De verbeteragenda is scherper gedefinieerd en leerkrachten maken meer gebruik van elkaars deskundigheid. Wat kan beter?
Hiervoor sluiten we aan bij de verbeteragenda van de school met thema’s als opbrengstgericht werken, aandacht voor talentontwikkeling en versterking van de professionele cultuur.

Hoe verder?
De school valt niet langer onder verscherpt toezicht.

Lees het hele vastgestelde inspectierapport