Onderwijs dat past

Zorgen voor leerlingen begint bij de manier waarop we de leerlingen benaderen.

Leerlingen zien en horen, mogen zijn wie je bent, zijn voor ons belangrijke waarden.

We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen op onze school.

Een persoonlijke band met de leerkracht, een goede sfeer in de groep, je veilig voelen en de eigen mogelijkheden van het kind, zijn belangrijke uitgangspunten voor het werken op onze school.

Onze begeleiding is dan ook vooral gericht op de ontwikkeling van uw kind als totale persoon.

Wij gaan vooral uit van wat een kind wél kan, volgen hem of haar daarin zorgvuldig en proberen hem in een veilige omgeving steeds een stapje verder te laten groeien.

Voor kinderen die naast de basisinstructie van de leerkracht nog extra hulp of ondersteuning nodig hebben, wordt gekeken welke vorm van hulp het beste past bij het kind.

 

Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een verlengde instructie door de leerkracht, extra hulp tijdens de verwerking in de klas of extra begeleiding door de leerkrachtondersteuner.

Het kan voorkomen dat een kind met alle vakken goed mee kan doen, maar met één bepaald vak moeite heeft. Ondanks alle inspanningen van het kind en de leerkracht lukt het bijvoorbeeld niet om de stof onder de knie te krijgen. Het is dan mogelijk dat een kind met alle vakken gewoon meedoet met de groep, maar voor dat ene vak een eigen programma, een eigen leerlijn krijgt.

Er zijn ook kinderen voor wie het leren geen enkel probleem is. Alles gaat hen gemakkelijk af. Soms zelfs zo makkelijk, dat de kans bestaat dat ze het onderwijs oninteressant gaan vinden.

Ook deze kinderen verdienen aandacht en hebben recht op onderwijs dat bij hen past.

De aangeboden leerstof bestaat dan uit verdiepingsstof, die verschilt van wat ze in de methode krijgen aangeboden.

Natuurlijk overleggen onze leerkrachten altijd met u als ouders welke stappen we nemen wanneer het gaat om de zorg voor uw kind.