Schoolondersteuningsplan

In het schoolondersteuningsprofiel (een document dat elke basisschool opstelt), beschrijft een school welke ondersteuning de school kan bieden, welke deskundigheid de school in huis heeft, welke voorzieningen er aanwezig zijn en met welke partners de school samenwerkt.

Zo beschikt onze school bijvoorbeeld over een gedragsspecialist, een rekenspecialist en een specialist hoogbegaafdheid. Deze specialisten vervullen een belangrijke rol binnen ons team: ze zetten niet alleen hun kennis in voor de ontwikkeling van onze leerlingen, maar hebben ook een voortrekkersrol als het gaat om ontwikkelen van nieuwe ideeën op onze school.

Het schoolondersteuningsprofiel van OBS De Huet vindt u hier.