Schooltijden

Op De Huet werken wij met een continurooster volgens het vijf-gelijke-dagen-model.

Dat betekent dat de leerlingen tijdens de middagpauze op school blijven. Ze lunchen samen met de leerkracht en in de pauze kunnen ze hun energie buiten kwijt op het schoolplein.

Het buiten spelen is altijd onder begeleiding van leerkrachten en/of leerkrachtondersteuners.

De schooltijden zijn voor alle kinderen gelijk.

Vanaf 8.15 mogen de kinderen naar binnen, de leerkracht is dan in de klas en de kinderen starten met een inloopactiviteit.

Om 8.30 start de lesdag.

De lessen eindigen elke dag om 14.00.

Op deze manier is er structuur en duidelijkheid voor kinderen en ouders, het zorgt voor een terugkerend ‘dagritme’.

Daarnaast zorgt het ook voor rust, omdat de leerkracht samen met de kinderen luncht en er geen tussenschoolse opvang nodig is.