Schoolveiligheidsplan

Samen zorgen we voor goed onderwijs op een veilige, plezierige school.

In school hebben we te maken met het gedrag van leerlingen, ouders en leerkrachten.

In de praktijk van alle dag zien we dat er heel veel goed gaat. Leerlingen spelen en werken met elkaar, helpen elkaar, lachen met elkaar en troosten elkaar wanneer dat nodig is.

In de klassen wordt er samen met de leerkrachten gewerkt, ontdekt, worden gevoelens met elkaar besproken, wordt er van elkaar geleerd.

Door de betrokkenheid van leerkrachten, de kinderen en hun ouders kunnen we met elkaar tijdig problemen signaleren, oplossingen bedenken en veel bereiken.

Overal waar gewerkt wordt, zijn echter wel eens misverstanden, of worden fouten gemaakt.

Dit plan beschrijft hoe wij op school een veilige school proberen te creëren en te behouden.

Een school waar een ieder kan spelen, leren en werken zonder zich zorgen te hoeven maken over pesten of ‘erbij’ horen, agressie of intimidatie.

Het schoolveiligheidsplan van OBS De Huet vindt u hier.