Onderwijs en peuteropvang in 1 gebouw

Wij zijn samen op weg naar een kindcentrum voor kinderen van 2-12 jaar, waarin wij intensief samen werken aan een optimale ontwikkeling van elk kind.

Onze beloften aan kinderen en ouders

Maximale ontwikkelingskansen voor kinderen

Kinderen kunnen bij ons genieten en spelenderwijs de wereld om hen heen ontdekken. In onze peuterspeelgroep maken wij de ontwikkelingskansen voor kinderen zo groot mogelijk. Dat doen we door een breed aanbod voor spelen en educatie aan te bieden en door kinderen nauwkeurig en professioneel te begeleiden.

Doorgaande ontwikkel- en leerlijn vanaf 2 jaar

Spelenderwijs werkt nauw samen met basisschool De Huet. Op die manier kan brede expertise worden ingezet en zorgen wij ervoor dat kinderen heel goed voorbereid  naar groep 1 van de basisschool gaan.

Alle kinderen worden begeleid in hun individuele ontwikkel- en leerlijn. Die doen we op 4 domeinen: de sociaal-emotionele vaardigheden, de motorische vaardigheden en op taal- en rekengebied. Ouders kunnen erop vertrouwen dat hun kind zich naar verwachting ontwikkelt en spelenderwijs leert. Het is bovendien heel erg leuk voor peuters om samen met leeftijdgenootjes te spelen, te leren delen en samen te zijn.

Samenwerken met de school

Onze peuterspeelgroep werkt nauw samen met de school, we delen thema’s en zorgen voor een goede overstap van de peuterspeelgroep naar school. Dat voelt veilig en vertrouwd.

Onze peuterspeelgroep is tijdens de schoolweken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend open van 08.30 – 12.30 uur. Er zijn maximaal 16 peuters in de groep met twee vaste pedagogisch medewerkers. Zij bieden de peuters allerlei leuke activiteiten aan in een rijke speel- en leeromgeving. Ook volgen zij elk kind in zijn/haar ontwikkeling en bespreken dit regelmatig met de ouder(s).


Alle peuters komen tijdens de 40 schoolweken minimaal twee dagdelen van 4 uur = 8 uur per week. Peuters die extra ondersteuning nodig hebben bij hun ontwikkeling, komen twee extra dagdelen. Dit gebeurt altijd op verwijzing van het consultatiebureau. Aan dit 3e en 4e dagdeel zijn kosten verbonden die volledig door de gemeente worden vergoed.

Buitenschoolse opvang

Wanneer u een basisschool kiest voor uw kind(eren), zijn natuurlijk de sfeer die u ervaart op de school en de manier van werken het belangrijkst.

Maar het is ook fijn wanneer de praktische zaken, zoals voor- of naschoolse opvang goed geregeld zijn.

Op OBS De Huet kunnen ouders daarbij gebruik maken van de buitenschoolse opvang van Avonturijn.

Zij verzorgen in het gebouw naast onze school de buitenschoolse opvang. De pedagogisch medewerkers van Avonturijn brengen uw kind naar de klas en halen uw kind ook daar weer op!

Bent u geïnteresseerd in onze peuterspeelgroep?

Neem dan contact op met Joanne Lam, directeur van OBS De Huet.

Op de website van Spelenderwijs leest u meer over de mogelijkheden en de tarieven.