Thinking for Learning

In onze visie is te lezen dat wij op De Huet geloven dat onderwijs meer is dan het overdragen van pakketjes kennis. We vinden het belangrijk dat onze kinderen creatief leren denken. Wij vinden dat ons onderwijs er ook voor moet zorgen dat kinderen helder en gestructureerd leren denken. Want wie helder denkt, kan hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden, is op zijn hoede voor denkfouten, staat open voor nieuwe gezichtspunten en is kritisch en creatief. 

Maar hoe brengen we deze gedachten in de praktijk? 

Daarvoor gebruiken we door de hele school de uitgangspunten van Thinking for learning

Al vanaf groep 1 stimuleren leerkrachten, in een betekenisvolle omgeving waarin spelend en onderzoekend leren centraal staan, door het inzetten van allerlei werkvormen de ontwikkeling van de ‘leerspieren’. 

Leerlingen worden uitgedaagd om kritisch en nieuwsgierig te worden en te blijven, eigen ideeën te ontwikkelen, samen te werken, verbanden te leggen en na te denken over het leren zelf: reflecteren, doorzetten en groeien.  

We leren kinderen dat ze fouten mogen maken, want: ‘wie geen fouten maakt, maakt meestal niets!’ 

We leren...

0%
van wat we lezen
0%
van wat we horen
0%
van wat we zien
0%
van wat we horen en zien
0%
van waar we met anderen over gediscussieerd hebben
0%
van wat we persoonlijk ervaren hebben
0%
van wat we uitleggen aan anderen

Om kinderen ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend te laten leren, maken we onder andere gebruik van de methode Blink Wereld. Deze methode zet kinderen aan om na te denken en zelf te ervaren en te ontdekken.

De drie losse vakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek) worden niet apart gegeven, maar komen vanaf groep 3 dagelijks tijdens een thema terug. Bij de lessen werken kinderen op een actieve manier aan het thema en daarbij maken ze gebruik van allerlei informatiebronnen die in de school beschikbaar zijn.