Verslag Algemene Ledenvergadering Activiteitenvereniging OBS de Huet 5 november 2018

We hebben het afgelopen schooljaar 2017-2018 niet stilgezeten. Een aantal leden hebben afscheid genomen van de ouderraad en we hebben gelukkig ook een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen in de ouderraad. Omdat de administratie rondom de vereniging verouderd was en we willen voldoen aan de eisen van de Kamer van Koophandel, hebben we een aantal aanpassingen gedaan.

Een nieuwe naam
De naam van Ouderraad vereniging is gewijzigd in de Activiteiten Vereniging OBS de Huet. Iedereen die de ouderbijdrage heeft betaald, wordt automatisch lid en kan dus meedoen aan alle georganiseerde activiteiten. De Activiteiten Vereniging wordt vertegenwoordigd door de ouderraad; ouders van kinderen op school die in hun vrije tijd helpen met het organiseren van festiviteiten op school.
Meer informatie over de ouderraad vindt u hier

Statuten en huishoudelijk reglement
We hebben statuten en een huishoudelijk reglement opgesteld zodat het voor iedereen duidelijk is wat we doen en wat onze plichten zijn. Wij beheren tenslotte de ouderbijdrage die u heeft betaald! Hier vind u de link naar de statuten en hier voor het huishoudelijk reglement

Privacyverklaring
Ook hebben we een privacyverklaring opgesteld zodat u weet welke gegevens we van u gebruiken en waarvoor. De privacyverklaring vindt u hier

Financiën
In 2017-2018 hebben de automatische incasso ingevoerd voor de ouderbijdrage. In totaal is 93% van de ouderbijdrage in 2017-2018 betaald, via automatische incasso, via de bank of via de Meedoe regeling van de Gemeente Doetinchem. In 2017-2018 hebben we €3353 geïnd en we hebben in totaal €3694 uitgegeven. Dit was inclusief incidentele uitgave bestaande uit de aanschaf van koffiekannen en inklapbare tafels.

Sponsoring
Onze sponsorcommissie heeft bij diverse winkels en supermarkten voor €776 netto aan sponsoring opgehaald. Dit heeft flink bespaard op ons budget.

Ouderbijdrage 2018-2019
De ouderbijdrage van 2018-2019 is vastgesteld op €20. Deze zal in januari 2019 geïnd worden. 

Sponsoring voor het nieuwe schoolplein
Aangezien de ouderraad een reserve heeft opgebouwd in de afgelopen jaren, hebben we samen besloten om een bedrag van €1000 te sponsoren aan het nieuwe schoolplein. Fase 1 van het nieuwe schoolplein is nu bezig en fase 2 zal snel daarna starten.

Bedankt voor uw aanwezigheid en we zullen er alles aan doen om het schooljaar 2018-2019 tot een succes te maken.